Pamlsek je jen jedním z tréninkových nástrojů. Stejně tak jako o žádném jiném nástroji, ani o pamlscích, není možné prohlásit, jestli jsou správné nebo špatné. Správné anebo špatné může být jen jejich použití.

Co znamená v tomto kontextu „správné“ použití? To, že jsme při tréninku použili pamlsky správně poznáme tak, že:

  • Pes pochopil, co jsme ho chtěli naučit/odnaučit
  • Pes reaguje bez toho, abychom museli mít v ruce pamlsek – tento bod se často zanedbává a to, že pes poslouchá, jen když máme něco v ruce, je jeden z nejčastějších protiargumentů proti používání pamlsků. Je však potřeba pochopit, že pokud pes reaguje, jen když máme v ruce pamlsek, neznamená to, že pamlsek není dobrá tréninková pomůcka, ale znamená to, že jsme pamlsek nepoužili správně.
  • Pes nemá nadváhu anebo jiný zdravotní problém spojený s nadměrnou konzumací nebo konzumací nezdravých pamlsků

Jak správně použít pamlsek závisí na tom, jaký je náš cíl – čeho chceme pamlskem dosáhnout. Použití pamlsku podle cíle rozděluji na 3 hlavní kategorie, přičemž jak jsem už vzpomenul, pro každou kategorii platí jiné praktiky správného použití:

1. Vytvoření příjemné asociace s nějakým předmětem, osobou, situací…

Při vytváření asociací jde (velmi v jednoduchosti) o to, že psa neodměňujeme pamlskem „za něco“ ale „v souvislosti“ s nějakým externím podnětem. Vytváříme asociaci na bázi klasického podmiňování (viz slovník pojmů).

Pamlsek se v tomto kontextu dá velmi dobře použít pro potřeby socializace, seznamování s různými situacemi a předměty a řešení problémů souvisejících se strachem a agresivitou. O jednotlivých technikách psát nebudu, nejsou předmětem tohoto článku. Zde je podstatná informace, že se jedná o validní použití a že se jedná o něco jiného, než trénink nějakého chování na povel.

2. Trénink

Pro potřeby tréninku existují 3 hlavní využití pamlsku:

  1. „pobídka“ (lure) při tzv. technice „lure-reward“ (jednoduše řečeno se jedná o navedení psa do určité pozice)
  2. „odměna“ při různých tréninkových technikách
  3. rušivý podnět při zvyšování kritérií určitého cviku

Opět se nebudu rozepisovat detailně o jednotlivých bodech, v tomto článku chci uvést tuto jednu podstatnou informaci: při tréninku je nutné brát pamlsky jako pomocná kolečka na kole. Musí být určitým mezikrokem, než pes „pochopí, oč jde“. Včas musí přijít fáze odbourávání pamlsků, aby pes reagoval buď na vizuální signál anebo slovní povel bez toho, abychom museli mít pamlsek v ruce a bez toho, aby po vykonání vždy musel přijít pamlsek.

3. Udržování už existujícího chování

Udržování existujícího chování se dá nejlépe přirovnat k posilování v tělocvičně. Když cvičíme, časem nám zesílí svaly. Když ale na delší dobu přestaneme, svaly opět ochabnou – musíme je správným způsobem udržovat. Stejně tak vzorce chování mohou časem takto „ochabnout“ a musíme je po natrénování i udržovat – a na takovéto udržování je možné využít pamlsek.

To znamená, že psovi můžeme dát za už naučené chování občas pamlsek, ale ne za každou správnou reakci. Efektivní „rozvrh odměňování“ je například takový, kdy odměníme přibližně 30% správných reakcí (pozor, opakuji, že mluvíme o chování, které už má pes naučené).

Pozor na získávání pozornosti pomocí pamlsku

Velmi nesprávné použití pamlsku je získávání si pozornosti. Pokud nás například pes během procházky nebo na psí louce ignoruje, není vhodné vzít do ruky pamlsek a psa lákat. Problém je, že v tomto kontextu se nám pamlsek nepodaří odbourat a pes nás bude ignorovat, pokud nebudeme mít v ruce pamlsek. Navíc si pomůžeme jen na určitý čas. Potom budeme muset přejít na lepší pamlsek a tak dále, až budeme na procházky chodit s pečeným kuřetem. Pokud máme problém s pozorností psa, musíme aplikovat určité konkrétní cviky, které časem povedou ke zlepšení. Některým takovým cvičením se budu věnovat v samostatných článcích a videích.

Závěr

Abych to shrnul – Pozornost nikdy nesmí být získávána pamlskem. Musíme být schopní získat ji zvukovým signálem nebo řečí těla a pokud s tím máme problém, musíme se na to zaměřit speciálními cvičeními. Pamlsek v tréninku musí sloužit jen jako pomůcka pro „vysvětlení“, co od psa chceme. Včas musí následovat techniky odbourávání pamlsku, až přejdeme postupně do módu udržování chování. Je potřebné vyhnout se nekvalitním a nezdravým pamlskům a použití nesmí vést k nadváze a jiným zdravotním problémům. Kromě tréninku a udržování chování jsou pamlsky vhodné pro vytvoření pozitivní asociace při socializaci, seznamování s různými předměty, situacemi a při řešení různých fóbií.

O pamlscích by se toho dalo napsat hodně – jaké pamlsky, jak je správně použít při různých technikách (luring, shaping, capturing, …) a jak je správně odbourat. Těmto tématům se budu věnovat v jiných článcích.

Uložit