Tvrdím, že v oblasti tréninku, výchovy a života se psem existují 3 základní činnosti:

 1. Prevence
 2. Převýchova
 3. Management

Co tím konkrétně myslím, se dozvíte v tomto článku.

 

Prevence (a údržba)

Prevencí definuji takové činnosti, pomocí kterých dosáhneme toho, že se pes něco naučí rovnou „správně“ před tím, než si osvojí „nesprávný“ zlozvyk. Tyto správné návyky potom udržujeme.

Například zabráníme psovi, aby se naučil, že okusovat boty je zábava a naopak u něho vytvoříme rovnou návyk na hračky. Zabráníme, aby se pes naučil, že močit na koberec je praktické, protože to pěkně vsakuje a naopak vytvoříme návyk na žádoucí povrch – trávu. Zabráníme tomu, aby se pes naučil, že když napne vodítko, my půjdeme za ním a dostane se tak, kam chce a naopak, naučíme ho rovnou, že vodítko je dobré udržovat uvolněné.

Je to něco, o co by se podle mě, měl každý snažit. Prevence je vždy jednodušší než převýchova. Dalo by se říct, že jsme ve stavu „nemáme problém“ a praktikujeme takové činnosti, díky kterým v tomto stavu zůstaneme – jedná se o proaktivní přístup.

Do stavu „máme problém“ se však můžeme lehce dostat, jelikož nežijeme v ideálním světě a nikdo není dokonalý a neomylný. V tomto bodě existují 2 možnosti:

 • Převýchova
 • Management

Podívejme se nejprve na převýchovu

Převýchova

Převýchovou definuji takové činnosti, kterými se dostaneme ze stavu „máme problém“ do stavu „nemáme problém“ – jedná se tedy o reaktivní přístup (reagujeme na vzniklý problém). Často zahrnuje stejné činnosti jako prevence, ale proces je už náročnější a zdlouhavější a je možné, že už nedosáhneme plného potenciálu, který bychom mohli dosáhnout, kdybychom začali správně od začátku.

Důvody jsou například následující:

 • v závislosti na typu problému je převýchova časem stále náročnější a náročnější. (Viz článek „starého psa novým kouskům nenaučíš?“)
 • svět není sterilní laboratoř a existují okolnosti, které nemůžeme ovlivnit – můžeme udělat jeden krok vpřed a stane se něco, co nás posune o dva zpátky
 • převýchova vyžaduje určitou dávku vytrvalosti a důslednosti a často také změnu návyků i u majitele
 • zdravotní stav psa nám může znemožňovat intenzivní trénink

Proto opět zdůrazňuji, že primární je snaha předcházet vytvoření problémů.

Management

Managementem definuji takové činnosti, kterými sice zůstáváme ve stavu „máme problém“, ale díky tímto činnostem nás tento problém zásadně neovlivňuje, naučíme se s ním žít a psa tolerovat. Jinak řečeno, vezmeme problém na vědomí a přizpůsobíme mu svoje chování a okolí.

Příklady

Pro lepší pochopení rozdílů mezi činnostmi uvádím pár příkladů:

Situace 1 – tahání na vodítku:

 1. Prevence: pes ještě vodítko nezná a nemá tedy vytvořený ani správný ani nesprávný návyk. Psa odmalička učím chodit na vodítku správně (jak, se můžete dozvědět v příloženém dokumentu)
 2. Převýchova: aplikuji cvičení (popsané v dokumentu), která jsou principielně stejné jako u prevence, ale jsem připravený na to, že to bude náročnější a zdlouhavější, jelikož pro psa vodítko už není neutrální, ale už má určitý (nesprávný) návyk, jak na něm chodit
 3. Management: vím, že pes tahá, proto ho nevodím na obojku, ale na ohlávce

Situace 2 – pes utíká ze zahrady, když je otevřená branka (jdu vynést koš,…)

 1. Prevence: psa od začátku učím vycházet přes branku a následovat mě ven až na povel. Psa učím povel „čekej“…
 2. Převýchova: opět to stejné, ale bude to o to těžší, protože dojde ke změně pravidel – doteď mohl pes vybíhat
 3. Management: Zavírám za sebou důsledně branku

Situace 3 – pes se bojí kola

 1. Prevence: psa ve správný čas, správným způsobem seznámím s kolem spolu s jinými podnětmi. Systematicky buduji sebevědomí psa.
 2. Převýchova: systematickým tréninkem, na základě snižování citlivosti a protipodmiňování, měním psův „názor“ na kolo
 3. Management: psa nevenčím tam, kde je vysoká možnost výskytu kol. Předvídám a předcházím střetnutí.

Závěr

Tak jako u všeho, ani tady není možné jednotlivé činnosti striktně škatulkovat a rozdělovat. Reálný život bude většinou vždy zahrnovat všechny 3 typy činností. Co bych chtěl, abyste si ve výsledku zapamatovali je, že:

 • vždy je lepší, jednodušší, efektivnější a zábavnější prevence než převýchova
 • když už máme problém, měli bychom si být vědomí, čeho chceme dosáhnout. Častým problémem je, že:
  • někdo praktikuje činnosti, které spadají spíše do kategorie „management“ než do kategorie „převýchova“, ale očekává změnu chování – logicky to bude vést ke zklamání
  • někdo si myslí, že psa převychoval, avšak ve skutečnosti ho jen „úspěšně managuje“. Když je potom pes s někým jiným, problém se může opět objevit.

Ve výsledku je tedy podstatné si uvědomit, co děláme, abychom měli i reálné očekávání a abychom se vyhnuli zklamání a problémům.

Uložit