Tento článek a video nese název “Škola hrou”. Pointou je, že různé hračky a hry mají, anebo mohou mít taktéž výchovný aspekt.

O tom, jaký výchovný účinek mohou mít hračky s otvory na žrádlo, jsem už psal a mluvil v první části série – Co je to autoshaping aneb žvýkacími hračkami proti problémovému chování. Tyto hračky jsou solitérní, takže pes si s nimi hraje sám.

Nyní se podíváme na společenské hry. Tedy hry, které hraje psovod společně se svým psem. I tyto hry můžeme zároveň využít k osvojování, z našeho pohledu, žádoucího chování. Je podstatné si uvědomit, že pes se neučí jen tehdy, když chceme. Učí se kontinuálně. Neustále si vytváří asociace, uči se, že něco předchází něčemu, že něco následuje po něčem, že nějaké chování přináší výsledky a jiné zase ne…

Například pokud budeme psovi házet míček a hodíme mu ho vždy bez ohledu na to, jestli na nás vyskakuje, štěká nebo kňučí – tak budeme tyto vzorce chování podporovat. Budeme ho tedy učit a podporovat u něj něco, co ve skutečnosti nechceme, aby dělával. Naopak, pokud mu míček hodíme až když si sedne, posilníme toto chování a náš pes si potom v situacích, kdy bude něco chtít, spíš sedne, než aby skákal nebo na nás štěkal.

Ve videu uvidíte ukázku z mého herního repertoáru s mým psem. Kromě toho, že je to zábava a pes se unaví a uvolní, zároveň se posiluje jeho ochota spolupracovat. Posiluje se jeho trpělivost, vylepšuje se přivolání a pozornost.

Ukázka obsahuje popisky, vysvětlující, co se kdy během hry pes učí.