Několikrát jsem dostal otázku: říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš – je to pravda? Má odpověď zní – ano i ne, záleží na tom, co konkrétně máme na mysli pod výrazem „kousek“.

Pokud máme na mysli věci, jako sedni, lehni, zůstaň, dej pac, přines pivo, štěkej – zkrátka různé triky, poziční povely…. Tak v tomto případě ta fráze neplatí. Spíš naopak. Starší psi dokáží udržet pozornost déle a taktéž je okolní svět nebude tolik rušit, protože ho už znají (pokud jsme nepokazili socializaci a habituaci).

Při věcech výchovného charakteru, jako například jak zahnat akceptovatelným způsobem nudu, co kousat a co ne, co dělat, když je pes sám doma, kde má pes spát, kdy a na co štěkat,… tato fráze taktéž tak úplně neplatí. Ale, je pravda, že se starým psem je to už těžší než se štěnětem a to z jednoduchého důvodu – zvyk je železná košile. Na sobě sami známe, že návyky se mění těžko – a to stejné platí i pro psa.

Dostáváme se k oblasti, kde má daná fráze k pravdě nejblíže – temperament. Problémy související se strachem, stresem a agresivitou jsou s každým přibývajícím dnem hůře a hůře odstranitelné.

Abych to shrnul:

  • tréninkové záležitosti – fráze neplatí
  • výchovné záležitosti – fráze má k pravdě blíž
  • záležitosti temperamentu – fráze má velmi blízko k pravdě