Proč psi štěkají a co tím chtějí říct svému okolí? Proč je dobré snažit se porozumět důvodům psího štěkotu? Je štěkání problém? Je vhodné psa za štěkání trestat?

Nedávno jsem četl poutavou knihu Štěkání – zvuk psí řeči od norské znalkyně psů Turid Rugaas. Přehledným způsobem předkládá poznatky o štěkání, které získala během své dlouholeté kynologické praxe. Mapuje jednotlivé druhy štěkotu, co jimi chtějí psi vyjádřit a jak bychom se měli v daném případě adekvátně zachovat. Některé poznatky bych rád shrnul v následujícím článku.

Proč bychom se měli snažit porozumět štěkání?

Odpověď najedeme na následujícím obrázku. Obrázek ukazuje důležitost vzájemné komunikace a snahy pochopit, co se nám druhý snaží říct. Dva muži za stolem se hádají, zda je čára vodorovná nebo svislá. Problémem je, že každý vidí realitu ze své strany stolu. Když chceme vychovávat psa a žít s ním v harmonii, musíme se naučit dívat se na věci ze „psí strany stolu“. A to v sobě zahrnuje i poznání psí řeči, tedy i štěkání.

 

line

Obrázek použila Turid Rugaas na své přednášce „Jak spolu psi mluví“.

Pro každé vzájemné spolužití vícero jedinců (nejen člověk – pes) je vzájemná komunikace nutnost. Mnohé problémy a hádky jsou často výsledkem špatné komunikace a nedorozumění. Pokud chceme žít v pokoji a harmonii a minimalizovat konflikty a hněv, musíme se snažit o vzájemné porozumění si. Tak je to i v životě se psem. Pes komunikuje štěkotem (mimo jiné komunikační kanály) a když je v našem zájmu žít s ním v harmonii, je naší povinností snažit se porozumět tomu, co nám chce štěkáním říct. Když chcete svému okolí něco oznámit a nikdo vás nebere na vědomí, je to frustrující, že?

Za druhé – štěkání může někdy přerůst v problém, a to tehdy, když je nadměrné (zajímavá je otázka, kdy je už štěkání nadměrné). V takovém případě je v našem zájmu nebo v zájmu našeho okolí, nadměrné štěkání zredukovat. Tak jako při řešení každého problému, potřebujeme zjistit příčinu. Řešit problém a neznat příčinu, není dobrý nápad.

Co je štěkání?

Štěkání je přirozený hlasový projev psů, přirozená součást psí řeči, za pomocí které vyjadřují, co cítí a co si přejí. Zahrnuje zvuky jako vrčení, kňučení, vytí a různé jiné. Podle Turid Rugaas současné poznatky v oboru kynologie neumožňují rozdělit štěkání přesněji, než do následujících 6 kategorií. V budoucnosti, pokud budeme mít přesnější pozorování a poznatky, možná budeme rozlišovat i jiné kategorie:

 1. Štěkání jako následek očekávání
 2. Varovné štěkání
 3. Štěkání ze strachu
 4. Ochrana/obrana
 5. Štěkání z frustrace
 6. Naučené štěkání

Je štěkání problém?

V podkapitole Proč bychom se měli snažit pochopit štěkání jsme vzpomenuli, že štěkání může být někdy problémem pro nás nebo naše okolí. Je to tehdy, kdy je přehnané, nadměrné. Kdy však štěkání už můžeme považovat za přehnané, nadměrné? V tomto musíme být sebekritičtí a zamyslet se, zda je štěkání opravdu nadměrné nebo se jedná jen o naši přehnanou reakci. Turid Rugaas doporučuje v případě, že máme se štěkáním problém, vést si týden záznamy, kdy a jak dlouho pes štěká. Můžeme se dozvědět zajímavé, neskreslené informace. Například to, že pes, o kterém jsme si mysleli, že hodně štěká, ve skutečnosti štěká v průměru 2 minuty denně.

Je potřeba pochopit a akceptovat, že štěkání je pro psa přirozené. Kočky mňoukají, koně řehtají, krávy bučí, psi štěkají. Když někdo nemá rád psí štěkot, neměl by si pořizovat psa a určitě ne se potom na psa rozčilovat a snažit se ho to odnaučit: „Štěkání je pro psy přirozeným způsobem vyjadřování, součást jejich řeči. Nikdy nikoho nenapadlo pokusit se „tréninkem odstranit“ nebo „trestem zbavit“ kočku mňoukání nebo koně řehtání – ale je mnoho lidí, kteří si myslí, že by psi neměli štěkat ani vrčet.“.

Štěkání ale opravdu může někdy přerůst do něčeho nadměrného – přehnaného. V takovýchto případech to bývá často naučené štěkání – pes se cítí být za štěkot nějakým způsobem odměňovaný, a proto štěká, aby se k dané odměně dostal. Může se jednat o reakci na stres způsobený situací nebo stres chronický. Taktéž se může jednat o „křik“, protože nikdo nevěnuje psí snaze o komunikaci pozornost. Když s tím chceme něco udělat, musíme najít příčinu. Nikdy by nemělo být naším cílem odstranit štěkání úplně.

Je vhodné psa za štěkání trestat?

Z podkapitoly Co je štěkání už víme, jaké jsou důvody psího štěkání. Na základě toho je jasné, že oplácet štěkání hněvem, trestem nebo jinou formou agrese je nevhodné. Proč?

 • Nemůžeme přece někoho trestat za to, že má radost
 • Za to, že nás varuje před nebezpečím
 • Že se bojí
 • Že se cítí být ohrožený – trestem ho akorát přesvědčíme, že se má opravdu čeho bát
 • Za to, že se nudí / je frustrovaný – pes potřebuje pomoc a ne trest
 • A jak je to s naučeným štěkáním? Trest / okřiknutí, atd. je pozornost, která pro psa představuje „odměnu“ za štěkání, takže ho tím jen povzbudíme

Okřikování, zlost a tresty kromě toho mohou mít za následek, že pes bude plachý a vyvinou se u něj různé strachy – ze samoty, z bouřky a při nejhorším z majitele – anebo chronický stres.

Shrnutí

Štěkání je přirozené a neměli bychom se snažit ho nikdy úplně odstranit. Pokud je štěkání hodně nebo chceme zredukovat štěkání v určitých situacích, nejdřív musíme analyzovat situaci, proč pes štěká a jaký druh štěkotu to je a až potom můžeme proti tomu něco dělat – například odstranit příčinu. Psa nikdy za jeho hlasový projev netrestáme, protože jednak neřešíme příčinu, ale následek, vůbec nám to nepomůže a na druhé straně to povede k novým problémům – strach, stres. V některých případech to dokonce hraničí s týráním psa.

Reference

Turid Rugaas: Štěkání – Zvuk psí řeči, Plot 2010.

Turid Rugaas: Jak spolu psi mluví, Plot 2013 (DVD)

Uložit

Uložit