Kdo jsou předkové psa domácího? Odkud se vzal pes domácí a odkud se vzala rozmanitost plemen? Proč a jak došlo ke vzájemnému soužití rozdílných živočišných druhů, které vyústilo do vzniku nového druhu – psa domácího?

Continue reading