Martin – The Dog Dude

Tag: vlk

Mimické výrazy psa

Mimika je důležitý komunikační kanál psovitých šelem, který nám o náladě a úmyslech našeho psa může mnohé napovědět. U prapředka domácího psa – vlka – je mimika rozvinutější a patrnější než u domácího psa, u kterého došlo změnou vzhledu i k narušení schopnosti komunikovat.

Continue reading

Pes není vlk

Nejrozšířenější teorie o původu domácího psa je, že pes pochází z vlka (viz můj článek Tajuplná cesta k domácímu psovi). Vlka a psa však odděluje víc jak 100 000 let evoluce strávených v rozličných životních podmínkách. Je tedy logické, že pes a vlk se dnes od sebe odlišují jednak vzhledově, ale i uvažováním.

Continue reading

Tajuplná cesta k domácímu psovi

Kdo jsou předkové psa domácího? Odkud se vzal pes domácí a odkud se vzala rozmanitost plemen? Proč a jak došlo ke vzájemnému soužití rozdílných živočišných druhů, které vyústilo do vzniku nového druhu – psa domácího?

Continue reading

Copyright © 2020 Martin – The Dog Dude

Theme by Anders NorenUp ↑