Z předcházejícího článku víme, proč psi tahají na vodítku a máme představu o stavu, do kterého se chceme dostat – o našem tréninkovém cíli.

V tomto článku se podíváme na moje dvě základní zásady práce s vodítkem; tipy, jak si poradit s některými praktickými situacemi a na první krok k systematické převýchově tahače.

Dvě základní zásady práce s vodítkem

  1. napnuté vodítko = červená na semaforu
  2. vodítkem necukáme
Pravidlo 1 – červená-zelená

Nastavte si pravidlo, že nikdy nebudete následovat psa, když bude mezi vámi napnuté vodítko. Představte si, že napnuté vodítko je červená na semaforu a uvolněné je zase zelená. S tímto pravidlem začněte hned teď a dodržujte ho důsledně.

Vždy pokračujeme, až když pes vodítko uvolní. Ať už směrem, kterým chce jít pes (tím ho odměníme tzv. environmentální odměnou za to, že netahá – dostaneš se tam, kam chceš, ale jen na volném vodítku). Anebo změníme směr a odměníme psa něčím jiným, například hrou nebo pamlskem, nejlépe něčím, co má vyšší hodnotu než to, k čemu se pes chtěl původně dostat.

Je dobré si osvojit i „omezující obrat“, kdy psovi zabráníme v pokračování za svým cílem na napnutém vodítku. Nácvik obratů najdete v knížce Ralf Linder: Jak naučit psa, aby netáhl na vodítku.

Často vídaným problémem je, že člověk se nechá psem tahat – například 20 kroků – a potom, až když mu dojde trpělivost, zastaví (případně psa potrestá). Člověk sice učinil tréninkový pokus, ale:

  • pes zaznamenal 20 kroků úspěchu oproti jedné, malé, bezvýznamné nepříjemnosti
  • není fér jedno a totéž chování jednou tolerovat (a utvrzovat psa, že je to správně) a jindy neakceptovat (když nám dojde trpělivost). Pes se toho moc nenaučí a riskujeme, že ztratíme v očích psa na důvěryhodnosti

Lidé se také nechávají tahat malým štěnětem a nevnímají to jako problém, protože „je ještě malé/nerozumné…“ a protože ještě není natolik silné, aby to člověku vadilo. Jinak řečeno, člověk své štěně naučí tahat a když je pes dospělý, tak mu to vyčítá – přitom ho to sám naučil. A jediným „proviněním“ psa je, že vyrostl a nabral na síle. A to neplatí jen o tahacím problému. To je však už mimo tento článek.

Co když z praktických důvodů není možné zastavovat?

Život není sterilní laboratoř, kde máme všechno vždy pod kontrolou a podle našich představ. V reálném světě se určitě dostaneme do situací, kdy se potřebujeme někam dostat a bylo by nepraktické stále zastavovat, když pes napne vodítko. Například potřebujeme stihnout autobus, anebo se potřebujeme dostat k veterináři…

V takových situacích je možné použít ohlávku (Gentle Leader, HALTI,…), která má určitě taky svoje nevýhody, ale je to lepší, než nechat psa tahat a učit ho tak, že je to v pořádku. O ohlávce (a způsobech vodění psa) bude víc v dalším pokračování článku.

Další variantou, co udělat, když pes napne vodítko a vy nemáte z určitých praktických důvodů možnost zastavit, je nechat psa tahat, ale pod povelem. Tedy:

  1. Pes napnul vodítko – zastavíme
  2. Vyslovíme povel, například „Rychle!“ anebo „Tahej!“ – pokračujeme

Tak aspoň využijeme situaci v náš prospěch. Je však lepší, pokud má pes v takovém scénáři vycházkový postroj a ne obojek (víc o postroji a jiných způsobech vodění psa v dalších pokračováních článku).

Pravidlo 2 – necukaT vodítkem

Trhnout psovi vodítkem, když tahá, je nejčastější snahou majitele odnaučit psa, aby tahal. I někteří profesionálové trhnutí vodítkem praktikují a doporučují. Teoreticky by tato snaha mohla zabrat, ale já nedoporučuji nikomu, aby se o to snažil. Tato snaha totiž většinou končí nekonečným kruhem, kdy:

pes tahá  člověk trhne vodítkem  pes chvíli netahá  pes po určité ujité vzdálenosti opět tahá  člověk trhne vodítkem, ale musí silněji, protože pes si postupně vybudoval rezistenci vůči předcházející úrovni trhnutí  pes chvíli netahá…

Až jednoho dne možná tahat přestane – když mu nekonečným cukáním poškodíme pohybový aparát.

Důvodem, proč lidé tuto techniku stále používají podle mě je, že krátkodobé odstranění tahu psa je pro člověka negativním posilněním (člověk si prostě uleví a má pocit uspokojení). Má tedy tendenci to stále opakovat bez ohledu na to, jestli to skutečně mění, anebo nemění chování psa.

Proč trhnutí vodítkem v praxi nepomáhá může mít víc příčin. Například může jít o jeden z uvedených, anebo z kombinace několika uvedených důvodů:

  • Trhnutí se možná spojí jako následek tahání, motivace tahat ke svému cíli je však vyšší než strach z trhnutí vodítkem
  • Trhnutí se možná spojí jako následek tahání, motivace uniknout z dané situace je však vyšší než strach z trhnutí vodítkem
  • Trhnutí se jednoznačně nespojí jako následek tahání
  • Neúmyslným trhnutím trestáme pravý opak – uvolněné vodítko – a „odměňujeme“ tahání:

Jeden z důvodů proč necukat vodítkem

Kromě toho, že riskujeme zranění psa, riskujeme cukáním i vznik nepříjemných asociací s okolními podněty (na základě klasického podmiňování – viz článek), což může vést ke strachu a nenávisti k těmto podnětům, a tedy i k pťípadné agresivitě:

První krok k přeučení

Výše popsané je velmi důležité, avšak v mnohých případech to nebude stačit. Co budeme potřebovat, je systematický tréninkový plán, na který si vyhradíme patřičný čas.

Prvním krokem k úspěchu je uvědomit si následující: nemůžeme se o odnaučení tahání snažit jen během procházky a běžných praktických situací. Nemůžeme čekat, až se problém vyskytne a snažit se ho řešit v dané chvíli. To by se dalo přirovnat k tomu, že by trenér učil hokejisty bruslit a nahrávat si až během finálního zápasu. Různé situace a schopnosti hráčů musely být nejdříve nacvičené během tréninku. Je čas trénovat a je čas uplatnit natrénované v praxi. Snaha vynechat první část a snažit se měnit návyk až v praxi, nepovede k úspěchu.

K úspěšnému odnaučení tahání si budete muset vyhradit čas, kdy budete vědět, že – Teď nevenčíme a neprocházíme se – teď trénujeme, abychom se mohli venčit a procházet.

Na cvičení, hry a tip, jak naplánovat trénink, se podíváme v některém z dalších pokračováních. Předtím se ale ještě podíváme na způsoby vodění psa.

10 (100%) 2 votes